Duchovní dědictví

  • Oblast témat, ve kterých nám generace před námi zanechaly své morální, etické a duchovní hodnoty.
  • Programy pro ZŠ a SŠ na téma Jan Hus, Komenský, Staleté kořeny, Bible a další.

Kontakt:

Ing. Miriam Paszová
mpaszova@kam.cz