Komenský pro život

  • Projekt se zaměřuje na principy demokratické kultury. Zabývá se rozvojem kompetencí, které se projevují v oblasti osvojování znalostí a kritického porozumění, dovedností a upevňování hodnot a postojů. 
  • Naším základním mottem je úcta k životu.  
  • Soubor metodik, Prezi prezentací a videí pro ZŠ a SŠ v rámci Výchovy demokratického občana na podkladě Komenského myšlenek.
  • Garant programu: Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Kontakt:

Mgr. Vít Pospíšil
vpospisil@kam.cz
603 183 494