Hledáme hrdiny a hrdinky, kterým záleží na dětech a mládeži

Staňte se novým hrdinou a nadějí dětí na lepší život. Vytvořme společným úsilím zralejší společnost v České republice. Přidejte se ke 177 hrdinům (dárcům), kteří projekt Škola pro život finančně podporují.

Škola pro život financuje práci lektorů, kteří jezdí na školy se vzdělávacími programy na různá témata.

Děti a mládež se připravují na samostatný život. K tomu jim pomáhají vzdělání a zkušenosti ve škole, rodině a v kolektivu vrstevníků.

Lektoři připravují pro děti a mládež zážitkové hry a modelové situace, na kterých si trénují rozhodování v bezpečném prostředí.

Lektoři dlouhodobě spolupracují se školami, učiteli a v některých případech i s rodinami.

Práce lektorů se daří. Každoročně zasahují až 10% populace školáků. Chtějí ale jít dál a k tomu potřebují Vaší pomoc.

Výsledky Školy pro život

Lektoři spolupracují s 21 % škol z celkového počtu základních a středních škol v ČR (s 1 162 z celkem 5 463 škol). Tato práce má dopad na celkem 10 % všech žáků v České republice (130 752 žáků).

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video

Vedoucí lektorské práce

Trénujeme a připravujeme děti na realitu života v bezpečných situacích a podmínkách pomocí interaktivních her, modelových situací a diskuzí. Žáci docházejí společně ke správným rozhodnutím, které jsou založené na morálních a etických hodnotách. To vše dětem slouží k tomu, aby se uměly rozhodovat moudře v rizikových chvílích, které je v životě mohou potkat.

Denisa Mouchová
Vedoucí lektorské práce Školy pro Život

Lektoři

Lektoři čelí téměř každý den drtivé přesile žáků ve školách, aby jim přinesli dobré životní hodnoty. Je vidět, že své povolání berou s úsměvem, že je baví a nacházejí v něm hluboký smysl. Každoročně se společně vzdělávají na lektorské konferenci, kde si vzájemně pomáhají, učí a předávají své lektorské zkušenosti.

Často kladené otázky

Máte nějaké nezodpovězené otázky, které Vám brání projekt podpořit? Projděte si často kladené otázky a pokud v nich nenajdete odpovědi, napište nám svůj dotaz na e-mail dmouchova@kam.cz.

  1. U vzdělávacích programů, které MŠMT finančně podporuje, jsou organizace placené z rozpočtu školy. Nicméně ne každá škola si může z různých důvodů dovolit hradit 100 % ceny, kterou si organizace za svou práci účtuje. Aby se tedy uskutečnilo na školách, co nejvíce lekcí a vzdělávání mládeže probíhalo v co největším počtu, je velká část provedených lekcí dotována dárci skrze organizaci Křesťanskou akademii mladých, z.s. (dále jen “KAM”). Školám je účtována pouze částečná cena. Dotace KAM činí 30 – 60 % dle situace v dané škole.
  2. Vzdělávací programy, které jsou zaměřené na morální výchovu a předávání dobrých životních hodnot, se dotace státu vůbec nevztahují. Tyto lekce jsou KAM dotovány 100 % částky. Tyto programy jsou zároveň pro děti a mládež stěžejní, jelikož jim pomáhají zaujmout správné životní postoje, které je budou doprovázet po celý zbytek života.

KAM funguje již 6 let a má bohatou historii. Podílela se na množství projektů, díky kterým získala cenné zkušenosti.

Vzdělávací organizace, které zaštiťují lektory jsou certifikovaní poskytovatelé programů primární prevence rizikového chování pod NÚV (Národní ústav pro vzdělávání), více info na webu http://www.nuv.cz/.

Vedoucí lektorské práce KAM, který má na starosti výstupy práce lektorů, jezdí v určitém intervalu na reálné lekce lektorů do škol, na tzv. náslech. Hodnotí práci lektora a dává mu zpětnou vazbu.

Sami školy hodnotí lektorskou činnost a dávají zpětnou vazbu organizacím, u kterých je zaměstnán.

Jako dárce od nás budete dostávat informace do e-mailu o výsledcích projektu, do kterého investujete své prostředky.

Lektoři programy realizují i v COVID období nejen ve školách, ale i v mimoškolním prostředí a on-line. Ve školním roce 2019/20 při první vlně Covid se snížil celkový počet zrealizovaných hodin programů o 31% ale práce lektorů se nezastavila, mění se formy, kterými se se studenty pracuje. Hodnoty které lektoři přenáší jsou právě v této době velmi aktuální.

Odběr novinek

Chcete sledovat projekt Škola pro život a dostávat novinky? Staňte se naším fanouškem na sítích nebo se přidejte k odběru novinek e-mailem.